Kto może użyć AED?


Międzynarodowe przepisy prawne

Brakuje jednoznacznej wykładni normatywnej wyjaśniającej, czy do użycia AED potrzebne są specjalistyczne szkolenia. Wszystko zależy od przepisów prawnych w danym kraju.
W niektórych wymaga się specjalnych szkoleń, w innych - panuje pogląd, że nowoczesne AED to urządzenie bardzo proste w obsłudze, w dodatku głosowo prowadzące ratownika przez cały algorytm reanimacji, dlatego też powinno być dostępne dla każdego świadka zdarzenia. Ratujący objęci są ochroną prawną przed następstwami błędów popełnionych przy reanimacji.

Polskie normy prawne

Według polskich norm, każda osoba może kupić i zainstalować AED, brakuje jednak jednoznacznych przepisów prawnych wyjaśniających, komu przysługuje prawo do użycia AED.

Opinia pomysłodawców projektu „Ratuj z sercem”

Naszym zdaniem, podstawowe przeszkolenie w przeprowadzaniu reanimacji z użyciem AED jest wręcz wskazane i powinno być prowadzone powszechnie. Nie wyobrażamy sobie ukarania osoby, która w dobrej wierze i po podstawowym przeszkoleniu BLS-AED podjęła próbę reanimowania poszkodowanego. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas dane o stosowaniu AED pomogą
w wypracowaniu jednoznacznej opinii prawnej.

Obopólna korzyść

W naszej opinii właściciele AED winni być wspomagani przez Regionalne Służby Ratunkowe
(w tym głównie Pogotowie Ratunkowe) w zakresie szkoleń. Z kolei dyspozytorzy pogotowia powinni znać lokalizacje poszczególnych AED - może to pomóc w akcjach ratunkowych. Ponadto, bieżące rejestrowanie, gdzie i z jakim skutkiem wykorzystano AED, pozwala uzyskać cenne dane medyczne, służące poprawie stanu bezpieczeństwa i zdrowia ludności w Polsce.

Dlatego zawsze zgłaszaj zdarzenie i wynik prowadzonej przez Twój zespół reanimacji!

 

 

<<<  Co oznacza skrót AED?    |  Użycie AED u dziecka >>>

 
Znajdź najbliższy Automatyczny Defibrylator (AED):
 

Dlaczego „Ratuj z sercem”?
< >
 

Nazwa i logo projektu


„Ratuj z sercem” oznacza: z zaangażowaniem, poświęcając własne siły i czas. Nazwaliśmy tak projekt, chcąc pokazać wysiłek wielu ludzi, instytucji, których celem jest pomoc chorym po zatrzymaniu akcji serca. Logo projektu stanowi symbol połączonych serc.

Cele i wartości


Nasz cel to nakreślenie MAPY ukazującej umiejscowienie wszystkich automatycznych defibrylatorów  AED w POLSCE  oraz odzwierciedlającej i stymulującej aktywność społeczną. Bliskie Wam lokalizacje  AED  oraz zamieszczone algorytmy mają sprawić by  resuscytacja  była prosta i skuteczna  Ostateczny rezultat:  skuteczniejszy system ułatwiajacy defibrylację  i resuscytację w kazdym miejscu zatrzymania krażenia.           "Kto ratuje jedno życie..... ratuje Cały Swiat" 

Zastrzeżenie prawne

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej.  W żadnym wypadku treści edukacyjne  zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić certyfikowanego szkolenia . Wszelkie informacje o AED zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże dane pochodzą z wielu źródeł i mogły ulec zmianie, stąd autorzy MAPY AED i strony RzS nie ponoszą  odpowiedzialności za kompletność i rzetelność zamieszczonych informacji. RzS zastrzega sobie prawo zmiany zawartości strony internetowej w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencji wynikające z dokonanych zmian.  Korzystanie z treści merytorycznej i graficznej jest bezpłatne, lecz wymaga uzyskania zgody autorów  i zaznaczenia źródła.

.