Reanimacja nieskuteczna - co dalej?


 

  • Pamiętaj, że... nawet idealnie przeprowadzona reanimacja nie gwarantuje zawsze sukcesu !
    Jak pokazują statystyki, średnia skuteczność reanimacji ulicznej to tylko 5-6%. Używając samego masażu serca, zwiększasz szansę chorego ponad dwukrotnie, używając najszybciej jak to możliwe AED - nawet do ponad 50%. Wynik reanimacji zależy m.in. od choroby podstawowej chorego oraz od czasu, w jakim zauważono zdarzenie i wezwano pomoc - a więc czynników, na które nie mamy wpływu.
  • .Jak uczą standardy : reanimację kontynuujemy do 1). wybudzenia się chorego 2), przejęcia akcji przez zespół specjalistyczny bądź  3)  wyczerpania sił ratownika. Zakładamy , ze reanimację przejmie wezwany lekarz i zespół pogotowia stąd tak ważny jest telefon do pogotowia na początku
  • UWAGA: Pamiętaj, że udzielanie informacji o zgonie bliskiego powinno zawsze odbywać się
    w godnych warunkach, w sposób wyważony i taktowny. Powinien jej udzielać lekarz bądź przedstawiciel prawa (należy zaprosić rodzinę chorego do osobnego pomieszczenia, poprosić, by usiedli, itp.).
  • Jeśli podejrzewasz, że nagłe zatrzymania krążenia nastąpiło wskutek działania osób trzecich (np. wskutek wypadku), na miejsce zdarzenia od razu, oprócz pogotowia ratunkowego, wezwij policję.

 

 

 

<<<  Co dalej po reanimacji?   Skuteczność masażu serca >>>

 
Znajdź najbliższy Automatyczny Defibrylator (AED):
 

Dlaczego „Ratuj z sercem”?
< >
 

Nazwa i logo projektu


„Ratuj z sercem” oznacza: z zaangażowaniem, poświęcając własne siły i czas. Nazwaliśmy tak projekt, chcąc pokazać wysiłek wielu ludzi, instytucji, których celem jest pomoc chorym po zatrzymaniu akcji serca. Logo projektu stanowi symbol połączonych serc.

Cele i wartości


Nasz cel to nakreślenie MAPY ukazującej umiejscowienie wszystkich automatycznych defibrylatorów  AED w POLSCE  oraz odzwierciedlającej i stymulującej aktywność społeczną. Bliskie Wam lokalizacje  AED  oraz zamieszczone algorytmy mają sprawić by  resuscytacja  była prosta i skuteczna  Ostateczny rezultat:  skuteczniejszy system ułatwiajacy defibrylację  i resuscytację w kazdym miejscu zatrzymania krażenia.           "Kto ratuje jedno życie..... ratuje Cały Swiat" 

Zastrzeżenie prawne

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej.  W żadnym wypadku treści edukacyjne  zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić certyfikowanego szkolenia . Wszelkie informacje o AED zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże dane pochodzą z wielu źródeł i mogły ulec zmianie, stąd autorzy MAPY AED i strony RzS nie ponoszą  odpowiedzialności za kompletność i rzetelność zamieszczonych informacji. RzS zastrzega sobie prawo zmiany zawartości strony internetowej w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencji wynikające z dokonanych zmian.  Korzystanie z treści merytorycznej i graficznej jest bezpłatne, lecz wymaga uzyskania zgody autorów  i zaznaczenia źródła.

.