Rodzaje defibrylatorów

 

Urządzenia do przeprowadzania defibrylacji serca dzielimy na:
- stacjonarne, in. manualne - z metalowymi „łyżkami” przykładanymi do klatki piersiowej
i monitorem pokazującym rodzaj arytmii, czyli niemiarowej czynności serca. Umożliwia on lekarzowi wybór odpowiedniej terapii (używane w szpitalach i karetkach specjalistycznych).
 

Grafika - defibrylator stacjonarny- automatyczne zewnętrzne (AED) - z jednorazowymi elektrodami przyklejanymi do klatki piersiowej i algorytmem automatycznie rozpoznającym najgroźniejsze dla życia zaburzenia rytmu serca. Podpowiadają ratownikowi głosowo (po polsku!), jak reanimować i czy trzeba nacisnąć guzik „defibrylacja” (przeznaczone dla przeszkolonych ratowników niemedycznych i służb ratowniczych, użyteczne do zastosowania w miejscach publicznych).

 

Grafika - defibrylator automatyczny zewnętrzny- implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) – defibrylatory wielkości pudełka zapałek, umieszczone zwykle pod skórą poniżej lewego obojczyka, z elektrodami zakładanymi do wnętrza serca (wszczepiane chorym, którzy przeżyli zatrzymanie krążenia lub są w grupie wysokiego zagrożenia zatrzymaniem krążenia).

 

 

Grafika - defibrylator implantowany

 

 

 

 

<<<  Defibrylacja i migotanie komór serca    |  PAD - Powszechny dostęp do defibrylacji >>>

 
Znajdź najbliższy Automatyczny Defibrylator (AED):
 

Dlaczego „Ratuj z sercem”?
< >
 

Nazwa i logo projektu


„Ratuj z sercem” oznacza: z zaangażowaniem, poświęcając własne siły i czas. Nazwaliśmy tak projekt, chcąc pokazać wysiłek wielu ludzi, instytucji, których celem jest pomoc chorym po zatrzymaniu akcji serca. Logo projektu stanowi symbol połączonych serc.

Cele i wartości


Nasz cel to nakreślenie MAPY ukazującej umiejscowienie wszystkich automatycznych defibrylatorów  AED w POLSCE  oraz odzwierciedlającej i stymulującej aktywność społeczną. Bliskie Wam lokalizacje  AED  oraz zamieszczone algorytmy mają sprawić by  resuscytacja  była prosta i skuteczna  Ostateczny rezultat:  skuteczniejszy system ułatwiajacy defibrylację  i resuscytację w kazdym miejscu zatrzymania krażenia.           "Kto ratuje jedno życie..... ratuje Cały Swiat" 

Zastrzeżenie prawne

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej.  W żadnym wypadku treści edukacyjne  zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić certyfikowanego szkolenia . Wszelkie informacje o AED zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże dane pochodzą z wielu źródeł i mogły ulec zmianie, stąd autorzy MAPY AED i strony RzS nie ponoszą  odpowiedzialności za kompletność i rzetelność zamieszczonych informacji. RzS zastrzega sobie prawo zmiany zawartości strony internetowej w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencji wynikające z dokonanych zmian.  Korzystanie z treści merytorycznej i graficznej jest bezpłatne, lecz wymaga uzyskania zgody autorów  i zaznaczenia źródła.

.