Aktualności

Wesprzyj nasz projekt

15.04.2011
Zapraszamy firmy, instytucje publiczne, samorządowe i osoby prywatne, do wsparcia finansowego i organizacyjnego projektu „Ratuj z sercem” - Mapa AED.


Akcję pilotażową projektu „Ratuj z sercem” - Mapa AED finansowaliśmy ze środków Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD.

W bieżącym i kolejnych latach MZiOS nie przeznaczyło żadnych środków na podtrzymanie i rozwój projektu. W chwili obecnej rozwojem mapy AED zajmuje się społecznie grupa wolontariuszy związanych głównie z Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu i firmą informatyczną 2KMM z wsparciem kilku aktywnych ludzi z całego kraju. Aby innowacyjna idea aktualnej mapy AED połączonej z e-learningiem mogła być kontynuowana i rozwijana na terenie całej Polski, potrzebne jest Państwa wsparcie.

Jeśli chcesz przyczynić się do sukcesu projektu poprzez udzielenie pomocy finansowej bądź organizacyjnej dla „Ratuj z sercem” - Mapa AED, zapraszamy do współpracy: [email protected]


Sponsorom projektu „Ratuj z sercem” - Mapa AED oferujemy ciekawe warunki współpracy!

 
Znajdź najbliższy Automatyczny Defibrylator (AED):
 

Dlaczego „Ratuj z sercem”?
< >
 

Nazwa i logo projektu


„Ratuj z sercem” oznacza: z zaangażowaniem, poświęcając własne siły i czas. Nazwaliśmy tak projekt, chcąc pokazać wysiłek wielu ludzi, instytucji, których celem jest pomoc chorym po zatrzymaniu akcji serca. Logo projektu stanowi symbol połączonych serc.

Cele i wartości


Nasz cel to nakreślenie MAPY ukazującej umiejscowienie wszystkich automatycznych defibrylatorów  AED w POLSCE  oraz odzwierciedlającej i stymulującej aktywność społeczną. Bliskie Wam lokalizacje  AED  oraz zamieszczone algorytmy mają sprawić by  resuscytacja  była prosta i skuteczna  Ostateczny rezultat:  skuteczniejszy system ułatwiajacy defibrylację  i resuscytację w kazdym miejscu zatrzymania krażenia.           "Kto ratuje jedno życie..... ratuje Cały Swiat" 

Zastrzeżenie prawne

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej.  W żadnym wypadku treści edukacyjne  zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić certyfikowanego szkolenia . Wszelkie informacje o AED zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże dane pochodzą z wielu źródeł i mogły ulec zmianie, stąd autorzy MAPY AED i strony RzS nie ponoszą  odpowiedzialności za kompletność i rzetelność zamieszczonych informacji. RzS zastrzega sobie prawo zmiany zawartości strony internetowej w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencji wynikające z dokonanych zmian.  Korzystanie z treści merytorycznej i graficznej jest bezpłatne, lecz wymaga uzyskania zgody autorów  i zaznaczenia źródła.

.