Aktualności

Aktualności

23.05.2011
Przedstawiliśmy Mapę na kongresie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Gdańsk) i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Wrocław) , liczymy że nowe Zarządy PTAiIT i PTK uznają inicjatywę za cenną i otrzymamy wsparcie - bo roboty b. dużo i potrzebne są środki na część informatyczną.

Studenci IFMSA ze Śląska nam pomogą !!- szukajcie informacji o ich akcji "Iskra dla serca"
Możecie już rejestrować samodzielnie AED bezpośrednio na stronie!!!

Nadal zgłoszone sygnały o lokalizacjach powoli systematycznie wprowadzamy na mapę.

Jeśli podasz nam telefon lub e-mail do obsługi/właściciela AED będziemy mogli zebrać ważne informacje o AED.


Zapraszamy do wysyłania zdjęć "swoich" AED w lokalizacji!
 
Znajdź najbliższy Automatyczny Defibrylator (AED):
 

Dlaczego „Ratuj z sercem”?
< >
 

Nazwa i logo projektu


„Ratuj z sercem” oznacza: z zaangażowaniem, poświęcając własne siły i czas. Nazwaliśmy tak projekt, chcąc pokazać wysiłek wielu ludzi, instytucji, których celem jest pomoc chorym po zatrzymaniu akcji serca. Logo projektu stanowi symbol połączonych serc.

Cele i wartości


Nasz cel to nakreślenie MAPY ukazującej umiejscowienie wszystkich automatycznych defibrylatorów  AED w POLSCE  oraz odzwierciedlającej i stymulującej aktywność społeczną. Bliskie Wam lokalizacje  AED  oraz zamieszczone algorytmy mają sprawić by  resuscytacja  była prosta i skuteczna  Ostateczny rezultat:  skuteczniejszy system ułatwiajacy defibrylację  i resuscytację w kazdym miejscu zatrzymania krażenia.           "Kto ratuje jedno życie..... ratuje Cały Swiat" 

Zastrzeżenie prawne

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej.  W żadnym wypadku treści edukacyjne  zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić certyfikowanego szkolenia . Wszelkie informacje o AED zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże dane pochodzą z wielu źródeł i mogły ulec zmianie, stąd autorzy MAPY AED i strony RzS nie ponoszą  odpowiedzialności za kompletność i rzetelność zamieszczonych informacji. RzS zastrzega sobie prawo zmiany zawartości strony internetowej w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencji wynikające z dokonanych zmian.  Korzystanie z treści merytorycznej i graficznej jest bezpłatne, lecz wymaga uzyskania zgody autorów  i zaznaczenia źródła.

.